Monteringsutrustning

Vi kan utvecka och ta fram monteringsutrustningar anpassade till många olika produkter. Den erfarenheten som finns samlad i Stjernberg Automation gör det möjligt för oss att kunna erbjuda utrustningar till både små detaljer till stora. Hur automatiserad utrustningen skall vara avgör ni; fullt automatiserad eller delvis. Fördelarna med automation är många. Det erbjuder möjligheter till bättre övervakning av montage och delmontage, kan öka produktionstakten och ge en jämn kvalitet av slutprodukten, Vi kan även ta fram kringutrustning för enklare och ergonomisk hantering av produkter. Det går att läsa mer om detta under övrig utrustning.

montering


Nyhetsbrev