Kontrollutrustning

När en produkt är klar från tillverkning görs oftast en kontroll av färdigproducerad detalj för att se att den uppnår de krav som ställs. Med hjälp av en kontrollutrustning kan denna göras delvis eller helt automatiskt. Det kan innefatta visuell kontroll med hjälp av visionsystem, hållfasthetsprov, kontroll av ytfinhet och mycket mer. Stjernberg Automation kan ta fram utrustning anpassad för er verksamhet, för att säkerhetställa kvalitén på era produkter.

kontroll

Nyhetsbrev