Laserkällor

Vi är skandinavisk återförsäljare och agent för ett flertal olika laserfabrikat. Det finns olika laserkällor som är lämpade till olika typer av applikationer vilka brukar benämnas med typen av lasermedie; det material som förstärker ljus av en viss våglängd. För att lätt kunna åskådliggöra och skapa en inblick i lämplig laser finns här en indelning av laserkällor efter den bearbetning som skall utföras. För att närmare bestämma laserkälla är det en fördel att tester utförs av laserleverantören. Detta är något som Stjernberg Automation gärna tar ansvaret för.

Nyhetsbrev