Pallkragsresning

Att sätta pallkragar på pallar är ett tidskrävande arbete, där ofta två personer hjälps åt under kortare perioder flera gånger om dagen. Den sammanlagda arbetstiden kan uppgå till flera timmar per dag. Arbetet är inte heller riskfritt och personalen riskerar exempelvis felbelastning av ryggen och att klämma sig. Stjernberg Automation har tagit fram en automatiserad lösning som kan få en avskrivningstid på 10 månader till 1,5 år.

Den lösning vi tagit fram är en enkel och flexibel robotlösning, som kan utrustas med pallkragsmagasin för både hel- och halvpall, samt kompletteras med automatiskt pallmagasin. De monterade pallarna kan gå vidare direkt på rullbana, eller hämtas av truck eller autotruck.  När en pall hämtas från färdigläget, plockas genast en ny pall fram och förses med kragar. Antalet kragar kan enkelt anges.

Vi kan naturligtvis även hjälpa till med att automatisera påplockning av gods på pallen, samt integrera bandmaskin med mera för en komplett paletteringslösning efter er produktion.

 

Pallkragsmontering_med_packning

Nyhetsbrev