Kursprogram

 

Awareness

Deltagare

Operatörer som hanterar laserbearbetningsmaskiner av  lasersäkerhetsklass 1, men med inbyggd laser av klass  3B eller 4, eller personal som jobbar i sådan  laserutrustnings närhet.

Förkunskaper

Inga särskilda

Innehåll

Var hittar man lasrar?

Hur används lasrar i tillverkning?

Hur kommer det sig att man kan märka, svetsa & skära  med en laser?

Vad är en laser egentligen?

Är lasrar och laserstrålning farligt? Vad kan hända?

Olika laserklasser, och vad som gäller för dessa.

Hur skyddar man sig för riskerna? Hur vet man att  skyddet är OK?

Syfte

Kännedom om vad en laser är, och varför laserljus  skiljer sig från annat ljus, både vad gäller nytta och  risk.  Översikt över var lasrar används, och deras  säkerhetsklassning. Kännedom om risker med högeffektslasrar och laserbearbetning, samt hur dessa  risker kontrolleras.

Kursen avser att medverka till att uppfylla följande krav  från Arbetsmiljöverket, antaget arbete i klass 4: AFS 1994:08 Laser

Kurslängd

2 timmar

Kursavgift

2.500 SEK exkl. moms  per deltagare och förutsätter ett minsta deltagarantal på sex personer.

 

 

Awareness +

Deltagare

Kursen är lämplig för personer som självständigt jobbar  i klass 4 miljö,  tex vid service eller arbete innanför  laserskyddet i en  laserbearbetningsmaskin av klass 1  men med en inbyggd laser av klass  4.

Förkunskaper

Kännedom om lasrar, laserbearbetning, och  lasersystem, är önskvärt för att underlätta  förståelsen,  men ej nödvändigt för att tillgodogöra sig kursen.

Innehåll

Var hittar man lasrar?

Hur används lasrar i tillverkning?

Hur kommer det sig att man kan märka, svetsa & skära  med en laser?

Vad är en laser egentligen?

Är lasrar och laserstrålning farligt? Vad kan hända?

Olika laserklasser, och vad som gäller för dessa.

Hur skyddar man sig för riskerna? Hur vet man att  skyddet är OK?

Grundläggande laserfysik

Optik

Ögats anatomi

Risker med lasrar - primära

Risker med lasrar för bearbetning – sekundära

Enklare riskanalys i arbetet.

Exempel på gränsvärdesberäkningar

Syfte

God kännedom om laserljusets egenskaper,  optiksystemens inverkan, vilka risker det kan ge  upphov till, framför allt vid laserbearbetning, och hur  man skyddar sig emot dessa genom olika åtgärder

Kursen avser att medverka till att uppfylla följande krav  från Arbetsmiljöverket, antaget arbete i klass 4: AFS 1994:08 Laser

Kurslängd

4 timmar

Kursavgift

4.000 SEK exkl. moms  per deltagare och förutsätter ett minsta deltagarantal på fyra personer.

 

 

Grundläggande lasersäkerhet

Kursen är lämplig för personer som jobbar, eller kommer att jobba, som lasersäkerhets-ansvariga, eller ställföreträdande lasersäkerhetsansvariga.

Förkunskaper

Kursen Operatör eller liknande. Arbete med lasrar, laserbearbetning, och lasersystem, är önskvärt.

Innehåll

Förmiddag:          Awareness +

Eftermiddag:       Praktiska prov, genomgång av standarder & myndighetskrav

Exempel på lasersäkerhetsrutiner

Val av skyddsutrustning samt inkapslingar

Räkneexempel

Det är lämpligt att följande standarder finns till hands under kursen (ingår ej i kursmaterialet, men kan på  begäran beställas av Stjernberg Automation  AB mot tilläggskostnad): AFS 2009:7, SS-EN 60825-1, SS-EN 60825-4, SS-EN ISO 11553-1

Syfte

Att förstå egenskaperna hos olika laserkällor och kunna beräkna exponering, riskbedöma hantering samt åstadkomma säkra rutiner kring hantering av laserutrustningar.

Personer som gått kursen ska kunna utses till lasersäkerhetsansvariga  på ett företag som använder  laser av klass 3B eller 4, framför allt  laserbearbetningsutrustningar.

Kurslängd

1 dag

Kursavgift

7.500 SEK exkl. moms  per deltagare och förutsätter ett minsta deltagarantal på fyra personer.

 

 

LSO samt CLSO prep.

Personer som gått kursen ska ha den nödvändiga kunskapen för att kunna certifiera sig som LSO eller CLSO. Stjernberg Automation erbjuder i dagsläget inte denna typ av kurser men läs gärna mer om dem på t.ex. lasersafety.se

Nyhetsbrev