Laserapplikationer

Laser har många användningsområden på grund av sina unika egenskaper. Genom användning av en helt parallell stråle med en viss våglängd, som kan fokuseras eller defokuseras, kan många olika typer av bearbetning utföras. För att belysa de möjligheter som ges med laserbearbetning finns här en uppdelning av de olika huvudapplikationerna.


Nyhetsbrev