Robotlaserceller

Laserlödcell

Soldering_cell_2014Vare sig det gäller mjuk- eller hårdlödning av komponenter, ger laser en snabb och jämn energitillförsel till processen. Tack vare fiberöverförd laser kan vi använda robotens fulla rörelsemöjligheter för åtkomst och snabb positionering. Vi har lång erfarenhet av laserlödprocesser, och vet vilken utrustning som krävs för att uppnå en stabil process och en pålitlig produktion.

Kombinera olika storlek på cellen med hanteringslösningar, integrerade monterings- och förpackningsoperationer, flera laserprocesser (som lasermärkning och lasersvetsning). Stjernberg Automations lödcell är en komplett lösning där du som kund får alla fördelar förpackad i vår flexibla lasersäkerhetsklassade robotcell med en mängd olika tillval. Lödcellen är baserad på vår mer än 20-åriga erfarenhet av automatiserade laserprocesser.

 

Laserskärcell

Cutting_cell_2014Jämfört med traditionella femaxliga laserskärmaskiner erbjuder robotlaserskärlösningar stora kostnadsfördelar och sparar produktionsutrymme. I många fall tillåter robotiserad laserskärning att en eller flera dyrare tillverkningsprocesser kan elimineras, vilket resulterar i effektivare produktionsprocesser. Våra 3D-laserskärceller reducerar investeringskostnaden med upp till 35%. Vi använder en fiberöverförd laser till roboten. Denna lasertyp ger bra skärsnitt samt har hög verkningsgrad och låga driftskostnader, och används därför mer och mer även i “traditionella” maskiner. Fibern medger att vi kan använda robotens rörelsefrihet fullt ut.

Genom att utrusta robotarna med programvarorna, RobotWare Cutting och RobotStudio Cutting PowerPac, är det lätt komma igång snabbt med plug-and-play för de flesta laserskärapplikationer. ABB’s IRB 4400-laserskärningspaket är en robust och välbalanserad design med unik styrprogramvara, däribland Truemove ™, som gör att roboten kommer att följa den programmerade banan oavsett dess hastighet, vilket ger smidiga och snabba rörelser för högsta kvalitet, högsta effektivitet och mest flexibla roboten laserskärning. Dessutom ger robotens dubbla bärande leder, momentstag på den andra axeln, och underhållsfria växellådor och kablar, en stel struktur och säkerställer tillförlitlig drift.

Kombinera olika storlek på cellen med hanteringslösningar, integrerade monterings- och förpackningsoperationer, flera laserprocesser (som lasermärkning och lasersvetsning). Stjernberg Automations skärcell är en komplett lösning där du som kund får alla fördelar förpackad i vår flexibla lasersäkerhetsklassade robotcell med en mängd olika tillval. Skärcellen är baserad på vår mer än 20-åriga erfarenhet av automatiserade laserprocesser.

 

Lasersvetscell

Welding_cell_2014Lasersvetsning medför stora fördelar jämfört med bågsvetsmetoder. Det är en mycket snabb svetsmetod med minimal värmepåverkan, som därigenom medför produktivitetsökning både i svetsutrustningen, och genom minskat behov av efterbearbetning. Dessutom tillåter lasersvetsning en rad möjligheter till ny konstruktion och design av produkten, som kan medföra avsevärda besparingar, både i material och produktionstid. Trots alla fördelar med lasersvetsning finns fortfarande fördomar om att det är för dyrt, för krångligt eller att företaget är för litet eller har för små serier.

Ligger det då inte något i invändningarna? Jovisst – men saker och ting utvecklas!

  • Robotarna har blivit billigare och mer exakta.
  • Lasrarna kostar en fjärdedel av vad de gjorde förr.
  • Verkningsgraden för lasrar för robotsvetsning har ökat från 3% till 45%. Minskat elbehov, minskad kylning och längre livslängd ger lägre driftkostnader och enklare installation.
  • Robotprogrammering och robotsimulering är enklare och mycket billigare än förr.
  • Sensorer och kvalitetsövervakning kostar en fjärdedel av vad de gjorde förr.
  • Det finns fler och fler goda erfarenheter från lasersvetsinstallationer.

Stjernberg Automation kan tillsammans med er se till att ni får en lönsam investering som betalar sig med både lägre styckpris i produktionen och genom nöjda kunder. Vi väljer mellan ett antal robot- och lasermodeller med fiberoptik för att ge er bästa kostnadseffektivitet. Vi har lång erfarenhet av vad som krävs för att uppnå en tillförlitlig produktion med lasersvetsning. Vi förser utrustningen med den optik, de sensorer och fixturer, samt den programvara som behövs för att få en väl fungerande utrustning som svarar mot era behov. Vi tar även fram svetsparametrar för era produkter.

För vissa fogar krävs tillsatsmaterial. Då kan vi leverera laser-hybridsvets som ett tillägg till maskinen. Laserhybridsvets medger att specificerade a-mått kan behållas, samtidigt som svetshastigheten ökar upp till 10 ggr jämfört med manuell MIG/MAG-svetsning, samt behovet av efterbearbetning minskar.

Kombinera olika storlek på cellen med hanteringslösningar, integrerade monterings- och förpackningsoperationer, flera laserprocesser (som lasermärkning och laserskärning). Stjernberg Automations svetscell är en komplett lösning där du som kund får alla fördelar förpackad i vår flexibla lasersäkerhetsklassade robotcell med en mängd olika tillval. Svetscellen är baserad på vår mer än 20-åriga erfarenhet av automatiserade laserprocesser.

 

 

Nyhetsbrev