Tjänster

När resurserna eller kompetensen saknas

Under interna utvecklingsprojekt kan det behövas fler resurser och specifik kunskap. Istället för nyanställningar kan våra tjänster inom projektledning, spetskunskap inom laserteknik eller konstruktionshjälp utnyttjas på projektbasis. Vi kan fungera som stöd vid framtagning av nya produkter, utrustningar och produktionsflöden.

 

ritning

Nyhetsbrev