Anpassade kurser

Företagsinterna eller anpassade kurser kan utföras efter de önskemål ni har, den utrustning ni använder, samt de arbetsmiljörutiner ni använder. Vid nyinförande av lasersäkerhetsrutiner på företaget kan rådgivning, riskanalys och utbildningar sättas samman till en sammanhängande helhet som ger en heltäckande grund för god lasersäkerhet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Nyhetsbrev