Materialhantering

Att hantera gods, skivmaterial och pallar har aldrig varit lättare. Användarvänlig, skalbar och tillförlitlig.

Funktioner 


​​​​​​​Flexibel lösning.
Våra maskinlösningar klarar höga krav på pack- och palletering i flexibla produktionsmiljöer. De arbetar snabbt, mycket säkert och kostnadseffektivt och sparar produktionsyta.

Hög hastighet. Lösningarna maximerar också din produktivitet genom att öka kapaciteten och förlänga driftstiderna, genom sin förmåga att arbeta i hög hastighet och med precision.

Möjlighet till olika tillval. Lösningarna kan naturligtvis anpassas efter kundbehov för att ge en effektiv hantering med korta cykeltider. Eller valmöjligheter som att byta packmönster och gripper efter olika produkter eller att byta bana för plockning eller packning.

Dresspaket efter applikation. Robotarna utrustas med dresspaket efter applikation. Dresspaketen kännetecknas av kompakthet, gemensamma reservdelar, enkelt underhåll samt simulerbarhet. Den modulbaserade konstruktionen, uppdelad i en sats för underarmen och en för överarmen, har visat sig vara framgångsrik och användarvänlig.
​​​​​​​

Dokument​​​​​​​Bilder

20150429_094340

Kontakta oss

Växel: 0300-521850

Besöksadress
Stjernberg Automation AB
Magasinsgatan 29
434 37 Kungsbacka
​​​​​​​
Fakturaadress
Stjernberg Automation AB
Kund-id FRX3246
FE301
105 69 Stockholm