PLATTFORMAR FÖR LASERPROCESS

Som ett resultat av lång erfarenhet och lyhördhet mot våra kunder har vi tagit fram ett antal plattformar. Våra plattformar kan kundanpassas utefter din unika produktion.
​​

Kundanpassade plattformar

Utifrån långt samarbete och nära kontakt med våra kunder har vi identifierat kunders behov och förädlat detta till ett antal standardplattformar. Genom att kombinera laserprocess, automation och IT optimerar vi er produktion.
​​​​​​​
Plattformarna fungerar som enskilda maskiner, men kan också användas som en produktionslinje där flera plattformar kopplas samman mjukvarumässigt. Alla våra plattformar är förberedda för att kunna integreras i befintliga produktionslinjer. 

Samtliga plattformar är baserade på Industri 4.0, vilket betyder att vi strävar mot färre fel, kortare led- och omställningstider, samt att plattformarna kan anpassas till uppdaterade produkter utan tidskrävande åtgärder. Vi erbjuder online service där vi kan snabbt koppla upp oss mot er maskin för felsökning och ge förslag till åtgärd. Allt detta för att kunna hjälpa till att säkra er produktion. 

MEDIUM PLATTFORM

Fotavtryck: 1100 x 1450 mm
Arbetsyta: 800 x 800 x 600 mm

ROBOTPROCESS­TATION

Fotavtryck: 2000 x 2000 mm

MOBIL ROBOTPLATTFORM

Fotavtryck: 2000 x 3000 mm