laser

​​​​​​Stjernberg Automation erbjuder digitala standardprodukter samt kundanpassade lösningar med laserteknologi. 

Laserutrustning

Stjernberg Automation levererar både standardprodukter och kundanpassade produktionslösningar med laser. Våra maskiner kännetecknas av användarvänlighet, hög prestanda och hög tillgänglighet.

All utrustning från Stjernberg Automation är baserad på Industri 4.0, vilket betyder att vi strävar mot färre fel, kortare led- och omställningstider, samt att plattformarna kan anpassas till uppdaterade produkter utan tidskrävande åtgärder. Vi erbjuder online service där vi kan snabbt koppla upp oss mot er maskin för felsökning och ge förslag till åtgärd. Allt detta för att kunna hjälpa till att säkra er produktion. 

Standardprodukter
Vi har tagit den erfarenhet vi samlat, genom att leverera kundanpassade produktionslösningar under de senaste 10 åren, och förädlat detta till ett antal standardprodukter.
 
Våra produkter är digitala, och kan kopplas mot överordnat system och ger möjlighet till service online. Omställning av maskin sker digitalt och kräver inte manuellt arbete. Detta ger kortare led- och omställningstider. Med enkel omställning av maskin kan produktionsflödesplaneringen styras av efterfrågan och utrustningen kan därmed utnyttjas maximalt.
 
Alla standardprodukter från Stjernberg Automation är användarvänliga, med en god åtkomst för service och rengöring, och har ett enkelt och självförklarande HMI. De är högpresterande och kan hantera produkter som kräver god noggrannhet och precision. Maskinerna har även ett väl utarbetat och beprövat styrsystem som ger hög tillgänglighet för produktion.
 
Samtliga standardprodukter kan fungera som fristående maskiner eller kopplas samman mjukvarumässigt med varandra och skapa en produktionslinje. Maskinerna kan även integreras i en befintlig produktionslinje med viss kundanpassning. Med enkla förändringar i mekanik och mjukvara kan vi anpassa maskinen till er unika produktion.

Kundanpassade lösningar
Stjernberg Automation utvecklar och designar laserutrustning och förser den tillverkande industrin med innovativa lösningar. Utifrån våra plattformar tar vi fram en lösning som är anpassad efter er produktion och ert unika behov. Dessa kan användas som fristående maskiner och kan laddas manuellt eller med exempelvis robot.
 
Maskinerna kan med fördel integreras i line och kan kopplas samman med överliggande styrsystem. Den kundanpassade utrustningen är, precis som våra standardprodukter, användarvänliga, högpresterande och har hög tillgänglighet.
 
Vi har ett hållbarhetsperspektiv i vår design. Utrustningen skall kunna leva vidare även när er produktion förändras. Detta innebär att er unika maskin skall kunna uppgraderas för kommande behov. Underhåll och service av maskin skall vara enkelt. Vi erbjuder därför online service mot er maskin, för att säkra er produktion.

Våra plattformar kommer i olika storlekar och kan användas till de flesta laserprocesser. 


VÅRA STANDARDPRODUKTER

Sammanfogning

Svetsning, hårdlödning, mjuklödning, hybridsvetsning, skannersvetsning
Sammanfogning med laser används främst för att sammanfoga komponenter där hög hastighet med minimal värmepåverkan, små fogar och låg termisk deformation krävs. Tack vare detta kan laserfogningsprocesser enkelt automatiseras med högsta precision. De är en allt större del av dagens moderna industri, oavsett material, och används bland annat inom medicinsk industri där krav på fina fogar utan porer finns, till smyckes- och elektronikindustrin där precision och småskalighet är viktigt samt för att svetsa ihop bilkarosser inom bilindustrin.


​​​​​​​Bearbetning

Skärning, kapning, borrning, håltagning, perforering, ritsning, ablation, skannerskärning
Laserbearbetning används för alla typer av material där komplexa konturer kräver exakt, snabb och beröringsfri bearbetning. Lasrar skapar smala spalter så avverkning av material sker med hög precision, även på djupet. Denna metod deformerar inte materialet och i många fall är efterbearbetning inte ens  nödvändig.


​​​​​​​Identifiering

Märkning, tryckning, etikettering, kodning
Lasermärkning ger en permanent märkning på produkten snabbt och kräver minimal tillsyn och underhåll. Det krävs inga kemikalier och ger inget restavfall. Ytan berörs heller inte och kräver därför inte samma grad av fixturering. Oberoende av material och metod, erbjuder lasermärkning nästan obegränsade möjligheter när det gäller märkningens innehåll och form. Den flexibla, mjukvarukontrollerade processen möjliggör individuellt märkningsinnehåll samt on-the-fly märkning av rörliga objekt, utan att behöva stoppa rörelsen.


​​​​​​​Additiv tillverkning

3D printning, LMD (Laser Metal Deposition)
3D printning eller LMD är en teknik som metallurgiskt binder legeringar till ytan av en metall med en låg grad av utspädning och den är särskilt lämpad för användning i automatiserade applikationer med hög volym. Processen använder en laserstråle för att smälta ytan på en metall, och tillsätta annat material i pulverform eller som tråd. Processen används inom industrier som flyg- och rymdindustrin, energiteknik, petrokemikalier, fordonsindustrin och mediciteknik.


​​​​​​​Ytbehandling

Gravering, härdning, glödgning, ytstrukturering, rengöring
Ytbehandling är en samlingsbeteckning för applikationer där laserstrålen inte penetrerar materialet så djupt. Denna typ av ytbehandling kännetecknas av det faktum att det förändrar de mekaniska egenskaperna eller ytegenskaperna hos en befintlig komponent, som bland annat att öka hållbarhet och slitagetålighet, öka friktion och att ta bort oönskade legeringar.