LCU 14000

Ultra High Dynamic Cutting

​​​​​​​Kompakt, flexibel och högproducerande. Ett kompakt och fördelaktigt system för skärning av värmekänsligt material med komplexa geometerier.  ​​​​​​​

Dokument

Funktioner

Liten värmepåverkan på material. Laserskärning skapar endast en liten värmepåverkan på materialets kanter och radie. Det krävs högdynamisk mekanik för att producera en slagg- och skäggfri laserskärning utan värmepåverkan på arbetsområdet. Maskinens dynamiska begränsningar härrör endast till styrsystemet, mekaniken begränsar inte prestandan hos denna maskin.

Minskad accelerationstid med nytt rörelsekoncept. De faktiska gränserna för maskinens dynamik passeras. Den interna axelstrukturen minskar accelerationstider, ökar hasighet och dynamik i tre dimensioner. Den genomsnittliga arbetshastigheten för flera artiklars geometri kan mer än fyrdubblas, och skärtiden kan minskas med en faktor av fem eller mer.

Effektiv skärning av komplex geometri. Vår lösning för laserskärning möjliggör en tidsbesparing på upp till 60% vid skärning av delar med komplexa geometrier. Besparingen ger möjlighet att använda utrustningen till fler unika produkter eller öka produktionen av befintliga. Det kan även ge tidsutrymme för att köra små serier för utredning av nya geometrier.

Kompakt och fördelaktigt system för serieproduktion. Den kompakta designen ger möjlighet att både integrera i befintlig line eller som en stand alone maskin i en produktionslokal. Då utrustningen kan hantera nya geometrier kan den lätt användas till både stora, små och nya testserier utan omständiga och tidsödande mekaniska omställningar.
Den nylanserade LDR 1000 från Stjernberg Automation har hög precision, hög effektivitet och god stabilitet.  

Bilder

120150420_153527