LWE 5000

​​​​​​​​​Lion Battery Welding Machine

​​​​​​​Fördelarna med lasersvetsning är att det är en mycket flexibel och noggrann process. Svetsfogar kan dimensioneras och formas för att passa i små utrymmen och kan anpassas efter varierande konstruktioner. 

Dokument

Funktioner

Hög flexibilitet. Vår lasersvetscell kan användas för en mängd olika applikationer, som montering och märkning, svetsning eller påsvetsning av mindre produkter. Maskinen levereras som en plug-and-play-lösning. Ingen installation behövs; bara anslut till el, tryckluft och eventuell processgas. ​

Idealisk teknik för aluminiumlegeringar. Genom att använda laserteknik skapas stor flexibilitet. Det går att svetsa både tunna och tjocka material och material som koppar, aluminium, stål och nickel samt olika materialkombinationer. Även om aluminiumlegeringar är svetsbara även med traditionella svetsmetoder, gör laserns unika egenskaper den till en idealisk teknik för sammanfogning av aluminiumlegeringar. Med lasersvetsning får du en exakt värmetillförsel, smal svetssträng, begränsat värmepåverkat område, minimal termisk påverkan, förhöjda svetshastigheter på tunna sektioner och djup penetration på tjocka sektioner. Det är på grund av dessa fördelar som appliceringen av lasersvetsning ökar, bland annat inom batteriproduktion. ​

Snabb process utan hög värmepåverkan. Lasersvetsning är en kontaktfri process, vilket innebär en möjlighet till effektiv åtkomst för svetsing även i små utrymmen där inte traditionella svetsmetoder kommer åt. Trots att lasersvetsning är en smältprocess med hög hastighet skapas ingen hög värmepåverkan på kringliggande material.
Den nylanserade LDR 1000 från Stjernberg Automation har hög precision, hög effektivitet och god stabilitet.  

Bilder

img_20190813_082236img_20190813_082351img_20190813_082443