LWE 5001

​​​​​​​3D Welding Compact ​​

En komplett och kompakt lösning, med fler fördelar än vad en femaxlig maskin vanligtvis erbjuder, integrerat i ett flexibelt lasersäkert kabinett med många olika tillval och möjligheter.​​​​​​​ ​​​​​​​

Dokument

Funktioner

Minimal värmepåverkan. Lasersvetsning medför stora fördelar jämfört med bågsvetsmetoder. Det är en mycket snabb svetsmetod med minimal värmepåverkan, som därigenom medför produktivitetsökning både i svetsutrustningen, och genom minskat behov av efterbearbetning. Dessutom tillåter lasersvetsning en rad möjligheter till ny konstruktion och design av produkten, som kan medföra avsevärda besparingar, både i material och produktionstid.

Betydande kostnadsfördelar. Jämfört med traditionella femaxlade lasersvetsmaskiner erbjuder robotlasersvetslösningar betydande kostnadsfördelar och sparar produktionsutrymme. Robotlasersvetsning eliminerar vanligtvis minst en dyr produktionsprocess, vilket i sin tur leder till en effektivare produktionsprocess.

Egenutvecklat lasersvetspaket med unik styrprogramvara. Programvaran säkerställer att roboten kommer följa sin programmerade bana, oavsett hastighet. Detta resulterar i smidiga och snabba rörelser för högsta kvalitet och effektivitet samt en flexibel lasersvetsning med robot.

Anpassningar. Vi förser utrustningen med den optik, de sensorer och fixturer, samt den programvara som behövs för att få en väl fungerande utrustning som svarar mot era behov. Vi tar även fram svetsparametrar för era produkter.
Den nylanserade LDR 1000 från Stjernberg Automation har hög precision, hög effektivitet och god stabilitet.  

Bilder

122