Produkter

Som ett resultat av lång erfarenhet och lyhördhet mot våra kunder har vi tagit fram ett antal standardprodukter. Våra produkter kan kundanpassas utefter din unika produktion.

Våra standardprodukter

​​

Sammanfogning

Svetsning, hårdlödning, mjuklödning, hybridsvetsning, skannersvetsning
Sammanfogning med laser används främst för att sammanfoga komponenter där hög hastighet med minimal värmepåverkan, små fogar och låg termisk deformation krävs. Tack vare detta kan laserfogningsprocesser enkelt automatiseras med högsta precision. De är en allt större del av dagens moderna industri, oavsett material, och används bland annat inom medicinsk industri där krav på fina fogar utan porer finns, till smyckes- och elektronikindustrin där precision och småskalighet är viktigt samt för att svetsa ihop bilkarosser inom bilindustrin.


​​​​​​​Bearbetning

Skärning, kapning, borrning, håltagning, perforering, ritsning, ablation, skannerskärning
Laserbearbetning används för alla typer av material där komplexa konturer kräver exakt, snabb och beröringsfri bearbetning. Lasrar skapar smala spalter så avverkning av material sker med hög precision, även på djupet. Denna metod deformerar inte materialet och i många fall är efterbearbetning inte ens  nödvändig.


​​​​​​​Identifiering

Märkning, tryckning, etikettering, kodning
Lasermärkning ger en permanent märkning på produkten snabbt och kräver minimal tillsyn och underhåll. Det krävs inga kemikalier och ger inget restavfall. Ytan berörs heller inte och kräver därför inte samma grad av fixturering. Oberoende av material och metod, erbjuder lasermärkning nästan obegränsade möjligheter när det gäller märkningens innehåll och form. Den flexibla, mjukvarukontrollerade processen möjliggör individuellt märkningsinnehåll samt on-the-fly märkning av rörliga objekt, utan att behöva stoppa rörelsen.


​​​​​​​Additiv tillverkning

3D printning, LMD (Laser Metal Deposition)
3D printning eller LMD är en teknik som metallurgiskt binder legeringar till ytan av en metall med en låg grad av utspädning och den är särskilt lämpad för användning i automatiserade applikationer med hög volym. Processen använder en laserstråle för att smälta ytan på en metall, och tillsätta annat material i pulverform eller som tråd. Processen används inom industrier som flyg- och rymdindustrin, energiteknik, petrokemikalier, fordonsindustrin och mediciteknik.


​​​​​​​Ytbehandling

Gravering, härdning, glödgning, ytstrukturering, rengöring
Ytbehandling är en samlingsbeteckning för applikationer där laserstrålen inte penetrerar materialet så djupt. Denna typ av ytbehandling kännetecknas av det faktum att det förändrar de mekaniska egenskaperna eller ytegenskaperna hos en befintlig komponent, som bland annat att öka hållbarhet och slitagetålighet, öka friktion och att ta bort oönskade legeringar.