INTEGRITETSPOLICY


Hantering av personuppgifter

Stjernberg Automation AB ("SA") uppskattar att du valt att besöka vår webbplats och att du visar intresse för vårt företag, våra produkter och tjänster. Skydd av personuppgifter vid hantering under hela affärsprocessen är något som är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. 
Nedan förklarar vi vilka uppgifter som registreras på våra webbplatser och hur de används. SA ansvarar för all internationell näthantering och tillhörande webbapplikationer. Informationen om skydd av personuppgifter gäller för alla webbplatser som SA ansvarar för. Andra webbplatser som våra externa länkar leder till omfattas inte. 

Personuppgifter 
Personuppgifter är information om personliga eller sakliga förhållanden om en viss verklig person. Detta omfattar information om t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte direkt kan sammankopplas till din identitet, t.ex. favoritsidor eller antal användare av en sida, är inga personuppgifter. 

Registrering och hantering av personuppgifter 
Uppgifter registreras när du besöker våra webbplatser i protokollfiler, via söktjänster och formulär. När du besöker våra webbplatser sparar av säkerhetsskäl webbservern som standard anslutningsuppgifter om datorn som kontaktar sidan, webbsidorna som du besöker, datum och hur länge besöket varar, ID för webbläsaren som du använder och typen av operativsystem samt webbsidan som du besöker oss från. Personliga uppgifter som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller e-postadress registreras inte, om du inte själv anger dem, t.ex. om du registrerar dig, svarar på en undersökning, deltar i en tävling, tecknar ett avtal eller begär mer information. Sparade uppgifter används på webbservern för att spåra missbruk och raderas sedan. Tiden för det senaste besöket används för reklamändamål om detta är tillåtet enligt lag.
 
Användning och utlämning av personuppgifter 
Personuppgifter som du lämnat används bara för teknisk administrering av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, normalt för att hantera avtal med dig och för att svara på frågor. Vid registrering används uppgifterna för att genomföra registreringen och för reklamändamål om detta är tillåtet enligt lag. Du kan när som helt undanbe dig reklamen genom att skicka ett meddelande till: info(at)stjernbergautomation.se. 

Personuppgifterna lämnas inte ut, säljs inte eller överförs inte på något annat sätt utanför Stjernberg Laser-gruppen, om det inte är nödvändigt för att hantera avtal eller utföra tjänster som du beställt. 
 
Om du inte vill att SA behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till SA. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.  

Kontakta oss

Växel: 0300-521850

Besöksadress
Stjernberg Automation AB
Magasinsgatan 29
434 37 Kungsbacka
​​​​​​​
Fakturaadress
Stjernberg Automation AB
Kund-id FRX3246
FE301
105 69 Stockholm